Hore
Budúce časy v angličtine: aký je rozdiel medzi WILL a GOING TO?

Budúce časy v angličtine: aký je rozdiel medzi WILL a GOING TO?

Budúce časy v angličtine nie sú zložité a veľmi rýchlo sa dajú pochopiť. Patria medzi jednoduchšie časy, rovnako ako napríklad aj časy minulé. Na vyjadrenie budúcnosti v angličtine používame WILLGOING TO. Viete, aký je medzi nimi rozdiel a kedy ich používať? Precvičte si s nami dnes budúce časy v angličtine!

Budúce časy v angličtine – aké sú rozdiely?

Poznáme 2 budúce časy v angličtine. Základný rozdiel medzi WILL a GOING TO je ten, že WILL nám hovorí o náhlom rozhodnutí na základe rozhovoru. WILL používame tiež pre našu subjektívnu domnienku do budúcnosti.

Naopak, pri GOING TO je niečo už naplánované a už sme sa pre to rozhodli pred tým, než o tom hovoríme. Tento čas používame pre špecifické situácie, pre ktoré sme sa už rozhodli pred rozhovorom.

Budúce časy v angličtine - will a going to

Príklady používania WILL

Náhle neplánované rozhodnutie

Ako sme už spomínali, v minulom čase používame WILL vtedy, ak je niečo neplánované. Ide zvyčajne o tzv. „sudden decision“ – náhle rozhodnutie. Napríklad v rámci rozhovoru, kedy nám osoba povie, že jej je zima. Pričom my jej odpovieme, že teda zavrieme okno:
Person 1: „I am cold.“
Person 2: „Ok, I will close the window.“
V tomto prípade naše konanie vzniklo v rámci rozhovoru, počas dialógu. Nešlo o žiadny vopred vytvorený plán ani zámer.

Reakcia na náhle dianie

Will tiež použijeme ako reakciu na nejaké dianie. Napríklad:
Person 1: „What would you like to drink?“
Person 2: „I will have a tea, please.“

Ponuky, žiadosti, sľuby

WILL používame tiež pre ponuky, žiadosti alebo sľuby. Napríklad:
„I will always love you“ – Vždy ťa budem milovať.

Nezmeniteľné fakty

Takisto používame WILL aj pri rozprávaní o budúcich faktoch, ktoré nie je možné zmeniť. Nie je ich možné zmeniť z pozície hovoriaceho:
„The sun will rise tomorrow morning.“ – Zajtra ráno vyjde slnko.
„The child will be born in July.“ – Dieťa sa narodí v júli.

Prosby a žiadosti

Will you help me, please?“ – Pomôžeš mi, prosím?
Will you close the window, please?“ – Zatvoríš prosím okno?

Názory, odhady, domnienky:

WILL zvyčajne používame aj pri: I think (ja si myslím), I do not think (ja si nemyslím), I hope (dúfam), I suppose (predpokladám) a ďalších. Nie je to však pravidlom, závisí od konkrétnej situácie.

„I think I will be able to make it on time.“ – Nemyslím si, že to stihnem včas.
„I hope you will get better.“ – Dúfam, že ti bude lepšie.

Budúce časy v angličtine

Príklady používania GOING TO

Vopred naplánované činnosti

„I am going to study English.“ –  Mám v pláne študovať angličtinu.
Je to nejaké rozhodnutie, zámer do budúcnosti. Preto nepoužívame WILL. Naše plány sa môžu síce stále kedykoľvek zmeniť, bol tu už však vyjadrený zámer a vytvorené rozhodnutie.

„I am going to call her.“ –  Mám v pláne jej zavolať.
Nie je to naše náhle rozhodnutie, ale plán.

Predikcie na základe dôkazov

GOING TO používame aj pre naše predikcie a predpovede do budúcnosti. Najlepší príklad je v súvislosti s počasím. Ak vidíme, že
už ide pršať, všade je zamračené a schyľuje sa k búrke (máme priamy očný dôkaz, že to tak bude), tak v takomto prípade používame v tejto situácii GOING TO.
„It is going to rain.“ –  Ide pršať.
Pozor! V takejto situácii VŽDY používame GOING TO, bez TO nemá veta význam.

Ak si ale len myslíme, že dnes bude pršať, pretože sme to počuli v predpovedi počasia, ale nemusí to tak byť, tak použijeme will. Napríklad:
„It will rain.“ – Bude pršať.
„It will not rain.“ Nebude pršať.

Ovládate minulé časy v anglčtine? Otestujte sa s nami!

Kedy v angličtine používame will?
Pri plánoch a dlhodobých zámeroch použijeme ?
Ako vytvoríme zápor od will ?
Pri náhlych rozhodnutiach, ktoré vyplývajú z rozhovoru použijeme ?

Máte pocit, že Vám minulé časy v angličtine stále robia problém? Potrebujete vychytať svoje muchy pri tejto problematike alebo si chcete precvičiť iné časy v angličtine, ktoré Vám robia problém? Prihláste sa ešte dnes na individuálne doučovanie z angličtiny, alebo priamo na jazykový kurz v miniskupine, ktorý naša škola ponúka s profi lektormi.