Hore
Ako napísať životopis v angličtine a akým chybám sa vyhnúť?

Ako napísať životopis v angličtine a akým chybám sa vyhnúť?

V dnešnej dobe sa bez kvalitne pripraveného životopisu nepohneme – vyžaduje ho každý seriózny zamestnávateľ. Naviac, momentálne je na trhu práce vyžadovaný životopis v angličtine. Hoci vytvorenie životopisu môže niekomu prísť jednoduché, zdanie však môže klamať. Dôležité je vytvoriť ho tak, aby zapôsobil na zamestnávateľa a vyzdvihli ste v ňom všetky svoje schopnosti a kladné vlastnosti, ktoré sa pre danú pozíciu hodia.

Každá firma chce vidieť čo najprecíznejšie pripravený životopis. Poradíme vám, na čo nezabudnúť a akým chybám sa vyhnúť pri písaní životopisu v angličtine. Pamätajte na to, že šancu uspieť na pohovore má len ten, kto venoval príprave životopisu najviac času a dal si záležať.

Životopis v angličtine a slovenčine – základné rozdiely

V anglickom jazyku sa informácie v životopise radia chronologicky. Sú zoradené od najnovších po najstaršie – tak ako aj v slovenskom. Tu rozdiel nie je. Všetky informácie však musia byť v angličtine, slovenčine sa vyhýbame.

Názvy škôl, obory, všetko musí byť preložené do angličtiny. Napríklad Maturita, nie je po anglicky „maturita“, ako mnohí študenti píšu, ale „school leaving examination„. Áno, stretli sme sa už aj v životopisoch s prekladom „Maturita“, preto to pripomienkujeme. Maturita ako slovo v angličtine, neexistuje. Nadpis životopisu zasa musí vždy byť Curriculum vitae a nie životopis.

Vyhýbať sa treba aj slovenským titulom. Je potrebné používať skôr anglické tituly, namiesto skratky Mgr., ktorej Briti nerozumejú a pred menom ju nepoužívajú, napísať MA.

Životopis v angličtine

Štruktúra životopisu

Životopis nepíšeme ako sloh, ale v odrážkach –  tzv. štruktúrovaný životopis. Životopis by sa mal skladať z nasledujúcich sekcii, na ktoré by ste nemali zabudnúť:

  • Personal information – osobné údaje: V sekcii osobných údajov, ktorými začíname životopis, musí byť spomenuté nielen meno, ale najmä správny kontakt, t.j. správne telefónne číslo, emailová adresa.
  • Education – vzdelanie: V sekcii vzdelanie by sa mali uviesť všetky školy a stupne v chronologickom poradí, začíname s najnovším vzdelaním, aké sme dosiahli.
  • Work experience – pracovné skúsenosti: Sekcia pracovných skúseností by mala obsahovať informácie o predchádzajúcich
    zamestnaniach. Ak si absolvent a zatiaľ si ešte nikdy nepracoval, je potrebné uviesť stáže z odboru, dobrovoľnícke projekty, prípadne relevantné brigády.
  • Language skills – jazykové schopnosti
  • Computer skills – počítačové schopnosti
  • Other skills – iné schopnosti a zručnosti

Zručnosti je potrebné vyprať a opísať správne – také, ktoré sa hodia na danú pozíciu. Vyberajte opatrne, pretože niektoré sa hodia na požadovanú pracovnú ponuku, niektoré sú úplne nevhodné. Napríklad, pokiaľ si posielate životopis pre pracovnú pozíciu doktor a napíšete tam, že radi čítate a ovládate čínsky jazyk. Tieto zručnosti Vám danú pracovnú pozíciu určite nezaistia.

Akým štýlom písať životopis v angličtine?

Životopis píšeme v minulom čase. Ak ale niečo prebieha z minulosti do prítomnosti, napr. práca, alebo škola, použijeme predprítomný čas. Pozor na preklepy a zlý „spelling.“ Vždy je potrebné členiť text do odstavcov a využívať dynamické slovesá. Je potrebné písať vecne, vyhýbať sa zdĺhavým súvetiam – tie sa píšu v motivačnom liste. Vždy sa snažte orientovať na dosiahnuté výsledky, úspechy. Neúspechy odložte bokom.

Na každú pracovnú pozíciu je nutné pripraviť nový a jedinečný životopis, neposielať jeden životopis všetkým firmám. Ideálne je napísať životopis maximálne do dvoch normostrán aj s referenciami. Vždy je potrebné posielať súbor v PDF formáte.

Životopis v angličtine - ako na to

Nezabúdajte na záver a prílohy

Na konci každého životopisu musí byť podpis a aktuálny dátum. Taktiež je vhodné dodať referencie od predchádzajúceho zamestnávateľa, tie musia byť samozrejme preložené do anglického jazyka a motivačný list, taktiež napísaný v angličtine.

Po napísaní životopisu v angličtine je dobré ho dať najskôr skontrolovať korektorke, ktorá je naozaj fundovaná a ovláda veľmi dobre angličtinu. Zbytočné gramatické chyby odradia zamestnávateľa hneď po úvodnom prečítaní.

Životopis je vašou vizitkou, na jeho vypracovanie si preto doprajte dostatok času buďte precízny.
Pokiaľ si neviete so životopisom rady, v našej jazykovej škole vám s jeho prípravou radi pomôžeme, napríklad na individuálnych kurzoch angličtiny.