Hore
Rozdiel medzi prítomným jednoduchým a prítomným priebehovým časom

Rozdiel medzi prítomným jednoduchým a prítomným priebehovým časom

V tomto článku si zhrnieme a poukážeme na rozdiel medzi prítomným jednoduchým a prítomným priebehovým časom.

Večná dilema študentov. Kedy mám použiť to „-ing“? To neustále počúvame na kurzoch angličtiny. Keď sa však už pravidlá raz dostanú pod kožu, tak nie je možné, aby si urobil chybu. Treba si iba uvedomiť, či činnosť prebieha práve teraz. Ale nielen to! S našou pomocou prítomný jednoduchý čas a prítomný priebehový čas už nebude nikdy strašiak.

Prítomný jednoduchý čas – základy

Prítomný čas jednoduchý (present simple) sa používa s dejmi, ktoré sa pravidelne opakujú.  So zvykmi, ktoré robíme pravidelne, musíme použiť VŽDY jednoduchý prítomný čas. Nepoužíva sa priebehová forma.
Napríklad: Učím sa angličtinu každý deň – I study English every day.

Ďalšou skutočnosťou je, že tento čas sa tiež používa v budúcnosti s časovými rozvrhmi.
Napríklad: Autobus odchádza o piatej –  The bus leaves at 5. a.m.

Rozdiel medzi prítomným jednoduchým a prítomným priebehovým časom

Prítomný priebehový čas – základy

Naopak priebehová forma prítomného času (present continuous)  sa používa s dejmi, činnosťami, ktoré prebiehajú teraz.
Napríklad: Ja práve teraz pozerám televíziu – I am watching a TV now.
                    Teraz pijem čaj –  I am drinking a tea now.

V súvislosti s prítomným priebehovým časom môžeme hovoriť aj o situáciách, ktoré sú trvalé a nie dočasné.
Veľmi jednoduchým a ľahko zapamätateľným príkladom je napr. veta: Bývam v Žiline – I live in Žilina.
Je to niečo, čo stále je trvalé, bývam tam stále celé roky.
Ak už chcem ale poukázať na to, že síce natrvalo žijem v Žiline, ale dočasne bývam práve v hoteli (napr. prerábam byt), tak môžem povedať: Momentálne bývam v hoteli – I am living in hotel now. –  Je to dočasný dej, nie trvalý.

Prítomný priebehový čas sa používa aj v prípadoch na vyjadrenie budúceho času, niečoho vopred dohodnutého. Vo vete je slovo, ktoré vyjadruje budúcnosť.
Napríklad: Zajtra sa stretnem so svojím priateľom – I am meeting my boyfriend tomorrow.

Používame tento čas aj so správaním, ktoré je nepríjemné a rozčuľuje nás.
Napr: *Ty vždy strácaš svoje kľúče. – You are always losing your keys.

V súvislosti s prítomným priebehovým časom ešte možno spomenúť aj jednu situáciu, kedy je nutné použiť zmieňovaný čas.
Napr. ak hovoríme o situáciách, ktoré sa menia. t.j. o zmenách.
Napríklad: Your meal is getting colder – Tvoje jedlo chladne.
                    Populácia stále vzrastá – The population is increasing.

Rozdiel medzi prítomným jednoduchým a prítomným priebehovým časom

Rozdiel medzi prítomným jednoduchým a prítomným priebehovým časom

Keď hovoríme o zvykoch, prípadne všeobecných pravdách, opakovaných činnostiach, zvyklostiach, používa sa present simple. Ak sa niečo deje práve teraz, tak sa používa present continuous.

Máš stále zmätok v súvislosti s časmi v angličtine? Neváhaj a pripoj sa k nám na minikurzy anglického jazyka, kde to spolu detailne preberieme.