Hore
Predprítomný a minulý čas v angličtine – poznáte rozdiely?

Predprítomný a minulý čas v angličtine – poznáte rozdiely?

Poďme sa dnes trošku bližšie zamerať gramatické javy – predprítomný a minulý čas v angličtine. Veľa študentov zápasí v rámci anglického jazyka aj niekoľko rokov s problémom, ktorý sa volá predprítomný čas. Väčšina z nich si ho totiž pletie s minulým časom. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že študenti časy „mixujú“ ako sa im páči a predprítomný čas dajú aj tam, kde je jasne zadaný čas v minulosti. Ide o dosť závažnú chybu, ktorej sa však dá naučiť vyhýbať.

Predprítomný a minulý čas v angličtine majú veľa rozdielov, no študenti si ich zvyknú aj tak medzi sebou pliesť. Vieš, aké sú medzi nimi rozdiely?

Aké má rozdiely predprítomný a minulý čas v angličtine?

Základné rozdiely medzi jednoduchým minulým časom a predprítomným časom v anglickom jazyku sú markantné. V dnešnom článku si povieme o tých najväčších a najzákladnejších rozdieloch. Ak si však chceš pretrénovať anglickú gramatiku, neváhaj a prihlás sa na kurz angličtiny v našej jazykovej škole. Vycibri si s nami anglickú gramatiku a jej jednotlivé časy.

Skús si zapamätať rozdiely medzi predprítomným a minulým časom vďaka týmto pomôckam:

 • V predprítomnom čase nás nezaujíma „KEDY“ sa udalosť stala, ale „ČO“ sa stalo – čiže udalosť. Nie je teda podstatné, kedy sa niečo stalo, ale čo sa stalo a či to má dopad na prítomnosť. Taktiež je podstatné vedieť rozlíšiť, či sa táto vec udiala „nedávno“, alebo „v dávnej minulosti“. A či je akcia ukončená alebo či vidíme nejaké dôsledky.
 • S predprítomným časom používame predložky for, since, already, yet, just, recently, so far a ďalšie. Vždy sa používajú s predprítomným časom.
 • Pri minulom čase sa využíva predložka AGO (pred nejakým konkrétnym časom). Ak máme presne zadaný časový údaj, napr. niečo sa stalo včera (yesterday) alebo pred týždňom (a week ago), či pred rokom (a year ago), vždy použijeme minulý čas.
 • Ak sa niečo naopak stalo nedávno, a ak akcia ešte nie je ukončená, prípadne vidíme dôsledky, používa sa predprítomný čas. Toto je základný rozdiel pre predprítomný a minulý čas v angličtine.

Rozdiel medzi predpritomným a minulým časom v angličtine je pre veľa študentov mätúci. Prihlás sa na náš jazykový kurz angličtiny a nauč sa tieto rozdiely s nami!

Predprítomný a minulý čas v angličtine – príklady:

 • „Máš špinavé ruky, pracovala si v záhrade?“ 
  – Vidíme priamy dôsledok a následok niečoho,  čiže musíme použiť predprítomný čas. Minulý čas tu v takomto prípade nemá čo hľadať.
  – Správny preklad: You have got dirty hands. Have you been working in the garden?
 • „Od roku 2002 sa učím angličtinu dodnes.“
  – Stále nenastal koniec tohto procesu, pretrváva z minulosti do prítomnosti čiže opäť  používame predprítomný čas. Pozor, nenechajte sa pomýliť spomenutým rokom.
  – Správny preklad s použitím predprítomného času: Since  2002 i have been learning English.
 • „Shakespeare napísal veľa kníh.“
  – Napísal veľa kníh, ale viac už v prítomnosti napísať nemôže, lebo zomrel. Tu vždy musí ísť minulý čas.  Akcia je ukončená, nemôže sa zmeniť.
  – Použijete preto minulý čas: Shakespeare wrote many books. 
 • „Prečítal som už veľa kníh.“
  – Túto skutočnosť môžem ešte zmeniť a môžem kníh prečítať ešte viac, čiže proces nie je ukončený.
  – Používame teda opäť predprítomný čas: I have read a lot of books.

Viete, aké má rozdiely predprítomný a minulý čas v angličtine?

Tak čo – pomohli sme ti aspoň trochu porozumieť, aké majú medzi sebou rozdiely predprítomný a minulý čas v angličtine? Chápeš danej problematike o čosi lepšie? Alebo máš hlavu v smútku z týchto dvoch časov a stále im nerozumieš? Nechaj si poradiť od našich skúsených profesionálov – lektorov angličtiny v našej jazykovej škole! Radi ti pomôžeme zvládnuť tento problém a aj ďalšie kolízie v anglickej gramatike. Neváhaj sa na nás preto obrátiť na kurzoch pod vedením profesionálnych lektorov.