Hore
Nemecká gramatika a jej základné pravidlá

Nemecká gramatika a jej základné pravidlá

Nemecký jazyk je v súčasnosti veľmi žiadaný na slovenskom pracovnom trhu. Nemčina ide stále do popredia, a ak si pozrieš ponuky práce na renomovaných portáloch, tak zistíš že práce, kde je podmienka nemčiny, sú lepšie platené, alebo prinášajú iné nesporné benefity. Mnohé nemecké firmy, majú na Slovensku svoje pobočky, najmä v technickom odvetví. A ak vieš k angličtine ešte aj nemecký jazyk, tak určite sa staneš atraktívnym kandidátom pre každú zahraničnú firmu. Najmä, ak tvoja nemčina bude pekne vycibrená, so základnými frázami si nevystačíš, základná nemecká gramatika je nutnosťou.

Na slovenskom trhu si zaujímavým kandidátom, ak sa vieš plynule a bezchybne dohovoriť v nemeckom jazyku, vieš písať e-maily, alebo komunikovať na profesionálnejšej úrovni. Angličtina je stále síce lingua fransa, ale nemčina sa najmä v Európe dostáva veľmi do popredia.

Nemecká gramatika - základy nemeckej gramatiky

Podstatné mená a slovesá

Podstatné menáslovesá sú najzákladnejšie. Podstatné meno môže mať tri rody ako na Slovensku – mužský, ženský a stredný. Zo slovies mávajú ľudia niekedy poriadny hlavybôľ.

Podstatné meno nemôže stáť vo vete osamotené. Každé podstatné meno musí mať pred sebou člen: der, die alebo das. Der sa používa pri mužskom rode, Die pri ženskom a Das pri strednom. Nemčina má tak ako angličtina určité členy (der, die, das) a má aj neurčité členy: ein, eine, ein. Ak je podstatné meno neznámejšie, a zmieňujeme sa o ňom prvýkrát, musíme použiť neurčitý člen. Tento člen znamená tiež „nejaký, nejaká, nejaké“.

Žiaľ, nemčina nie je taká prívetivá, ako sa nám môže zdať. Aby sa nám to trošku viac skomplikovalo, tak niekedy rod podstatného mena v nemčine, sa nezhoduje s rodom podstatného mena v slovenčine. Napr. to, čo je u nás mužský rod, v nemčine je zase ženský rod. Napríklad „Die Woche“ (týždeň) – „ten“ týždeň v slovenčine, v nemčine „tá“. Môžeme takto hovoriť o stovkách podstatných mien. Niektoré členy ale so slovenčinou súhlasia.

Nemčina má slovesá pravidelné a nepravidelné, ako angličtina, ich minulý čas sa musíme naučiť naspamäť. Napríklad sloveso „ísť“ (gehen), v minulom čase v préterite povieme „ging“, a v perfekte „gegangen“.

Nemecká gramatika

Nemecká gramatika – základné pravidlá

 • Sloveso je zvyčajne na druhom mieste v oznamovacej vete, v otázke je na začiatku vety.
 • Množné číslo podstatného mena má vždy člen DIE, napríklad der Tisch, die Tische.
 • V nemčine vykáme a tykáme, nie ako v angličtine, v ktorej tykáme každému. V nemčine sa vyká, ako v slovenskom jazyku.
 • V nemeckom jazyku sa musí vždy napísať podstatné meno s veľkým začiatočným písmenom, napr. der Hund, die Katze
 • Nemecká gramatika využíva tieto pády:  nominatív, genitív, datív, akuzatív.
 • Slovesá sa časujú a majú vždy iné koncovky v rôznych osobách. Napríklad:
  • Ich mache – ja robím
  • Du machtest – ty robíš
  • Er macht – on robí
  • Wir machen – my robíme
  • Ihr macht – vy robíte
  • Sie machen – oni robia

Nemecký jazyk - nemecká gramatika

Malý nemecký slovníček a základné nemecké frázy

Ja – Áno
Nein – Nie
Ich heisse – Ja sa volám
Ich wohne in Žilina – Ja žijem v Žiline
Ich bin 30 Jahre alt – Mám 30 rokov
Wie geht es Ihnen ? – Ako sa máte?
Na ja, gut, danke – Mám sa dobre
Danke – Ďakujem
Bitte – Prosím

Sprechen Sie Deutsch? – Hovoríte po nemecky?
Wo wohnen Si? –  Kde bývate?
Guten Morgen – Dobré ráno
Guten Tag – Dobrý deň
Auf Wiedersehen – Dovidenia

Ich bin – Ja som
Du bist – Ty si
Er ist – On je
Sie ist – Ona je
Es ist – Ono je
Wir sind- My sme
Ihr seid – Vy ste
Sie, sie sind – Oni, ony sú

Eins- 1
Zwei – 2
Drei- 3
Vier – 4
Fünf – 5
Sechs- 6
Sieben – 7
Acht – 8
Neun – 9
Zehn – 10

Nemecká gramatika - základné pravidlá nemčiny

Ak vieš po nemecky, otvoria sa ti viaceré príležitosti, či už pracovné alebo študijné. Aj tvoje uvažovanie sa podstatne zmení. Aj nemčina má však svoje zákutia – niektorí tvrdia, že nemecká gramatika je náročnejšia ako angličtina. No keď sa jej poctivo venuješ, nebudeš mať väčší problém. Prihlás sa na náš kurz nemeckého jazyka a zlepši sa v nemeckej gramatiky aj ty!