Hore
Meranie vzdialenosti – metrický a imperiálny systém

Meranie vzdialenosti – metrický a imperiálny systém

V anglickom jazyku existujú 2 systémy pre meranie vzdialenosti. Poznáme metrický systém a imperiálny systém. Zatiaľ čo metrický systém sa používa vo väčšine sveta. Na imperiálny systém narazíme najviac v severnej Amerike, kedysi sa využíval aj v UK. Dnes sa pozrieme na ich jednotky.

METRICKÝ SYSTÉM / METRIC SYSTEM

Metrický systém nám je na meranie vzdialenosti veľmi dobre známy, nakoľko ho využívame aj my na Slovensku. Medzi najpoužívanejšie jednotky tohto systému patrí:

 • milimetre (mm)
 • centimetre (cm)
 • metre (m)
 • kilometre (km)

Pozor! V britskej angličtine píšeme síce „metre“, v americkej angličtine sa však používa „meter“. Rovnako tak používajú aj milimeter, centimeter, kilometer atď.

IMPERIÁLNY SYSTÉM/ IMPERIAL SYSTEM

Imperiálny systém používa na meranie vzdialenosti tieto jednotky:

 • inch (in) = palec
 • foot (ft) = stopa
 • yard (yd)
 • mile = míľa

PREMIEŇANIE JEDNOTIEK V RÁMCI IMPERIÁLNEHO SYSTÉMU

Premieňanie jednotiek metrického systému nám ide ľavou-zadnou – väčšinou ide o násobenie alebo delenie číslami 10, 100, 1000 atď. V rámci imperiálneho systému to ale nie je až tak jednoduché:

 • 1 stopa (foot) má 12 palcov (inches).
 • 1 yard  má 3 stopy (foot).
 • 1 míľa (mile) má 1760 yardov.

PREMIEŇANIE JEDNOTIEK MEDZI DVOMI SYSTÉMAMI

Aj pri premene jednotiek medzi imperiálnym a metrickým systémom (a naopak) si treba zapamätať tieto čísla:

 • 1 palec (inch) zodpovedá približne 2,54 cm.
 • 1 míľa (mile) je približne 1,6 km.

VEDELI STE, ŽE…?

 • Pojem míľa slúžil na označenie jednotky vzdialenosti už v starovekom Ríme
 • Podľa tradície yard historicky údajne odpovedal vzdialenosti medzi špičkou nosa a vztýčeným palcom natiahnutej ruky anglického kráľa Henricha I.
 • Yard sa v dnešnej dobe používa aj vo viacerých štátoch mimo USA, nakoľko bývajú podľa tejto jednotky stanovené rozmery futbalového ihriska
 • Palce používame ako mernú jednotku aj v súčasnosti na Slovensku, a to napríklad pri vodoinštalačných súčiastkach alebo rozmerov diskov a pneumatík
 • Merné jednotky ako aj inú slovnú zásobu sa naučíte v našich efektívnych jazykových kurzoch za krátku dobu