Hore
Krátko o dejinách Británie

Krátko o dejinách Británie

História Británia je veľmi zaujímavá. Určite vás nechceme nudiť dlhou históriou, ale niektoré významné fakty z reálií je nevyhnutné ovládať. Môže vám to napomôcť k maturite z angličtiny a tiež získate všeobecný prehľad o krajine, ktorej jazyk sa učíte. Naučte sa o dejinách Británie niečo viac vďaka blogu, ktorý sme si pre vás pripravili.

Pôvodní obyvatelia

Británia bola odjakživa dôležitou krajinou, a má preto aj bohatú históriu. Zo začiatku bola táto oblasť osídlená Keltskými kmeňmi, až neskôr sa tu usídlili Rimania po nasledujúce 4. storočia. Po páde Rímskej ríše sa na Britské ostrovy začali sťahovať germánske kmene, ktoré pôvodné kmene vytlačili.

Dôležitým medzníkom v histórii Británie je dobytie tohto územia v roku 1066 Williamom Dobyvateľom (William Conqueror), ktorý sa stal kráľom.

Vznik anglického kráľovstva

Neskôr vzniklo anglické kráľovstvo. Najvýznamnejší dokument bol Magna Charta Libertatum, ktorý položil základy právnemu systému. Bola podpísaný kráľom Jánom v roku 1215. Znamenala dôležitý zákon anglickej monarchie, ktorý obmedzil právomoc kráľa.

V roku 1514 boli tiež položené základy anglikánskej cirkvi, ktorá je dodnes rozšírená.

Prečítajte si v krátkosti o dejinách Británie

Morová epidémia a Veľký požiar

Morová epidémia zasiahla aj Britániu, ktorá sa sem rozšírila z južnej Ázie z potkanov. Jej čiastočnému zastaveniu napomohol aj Veľký požiar v Londýne v roku 1666, ktorý zničil celé mesto a horel 4 dni. Keďže sa mor šíril skôr v nehygienických podmienkach, tak požiar zničil viaceré domy, ktoré boli zničené, spálené, čo bolo základom pre vybudovanie modernejšieho mesta bez špiny a hlodavcov.

Storočná vojna

Anglicko stále viedlo vojny s Francúzskom, aj tzv. známu storočnú vojnu (1337 – 1453), ktorá sa dostala do pamäte všetkých, určite ste sa o nej učili na hodinách histórie. Dve mocnosti súperili o nadvládu vo Flámsku.

Vedeli ste všetko o dejinách Británie?

Priemyselná revolúcia

Vedel si, že Británia bola kolískou priemyselnej revolúcie? Preto je to dnes taká vyspelá mocnosť. Britská industrializácia v 18. a 19. storočí spôsobila radikálne zmeny v spoločnosti a hospodárstve Británie a aj celého sveta. Kvôli tomu sa stala najväčšou a najbohatšou krajinou na svete.

Británia počas svetových vojen

Británia zažila ťažké obdobie v dôsledku dvoch svetových vojen, do ktorých sa aktívne zapojila. V prvej svetovej vojne bojovala pod spolkom „Dohoda“. V 2. svetovej vojne bojovala proti Nemecku. Vždy bola na strane víťazov. Počas 2. svetovej vojny bol Londýn zbombardovaný.

História nemusí byť vždy nudná, Británia je významná krajina, ktorá formovala súčasný svet, preto je nutné ovládať jej históriu aspoň zbežne. Chceš sa o dejinách Británie dozvedieť viac? Pripoj sa k nám na hodinách angličtiny.