Hore

Happy Children Camp ŽilinaDenný jazykový tábor v Žiline - angličtina hrou aj počas leta!

Kopec zábavy v Happy Children Camp Žilina!

Klubový tábor a hravá angličtina so zameraním na tvorivosť a umenie.

Denný jazykový tábor v Žiline pre deti zo Žiliny a okolia. Jedinečný denný jazykový tábor plný angličtiny, zážitkov a dobrodružstiev Happy Children Camp Žilina so zameraním na tvorivosť a umenie. Vašim deťom ponúkame pestrý táborový program, kvalitnú, hravú a motivačnú výučbu angličtiny, profesionálnu starostlivosť o vaše ratolesti, overenú rokmi a praxou. Skvelý jazykový a zážitkový denný tábor priamo v Žiline so zameraním na tvorivosť a umenie.

ČO JE HAPPY CHILDEN CAMP V ŽILINE?

Denný jazykový  tábor v Žiline pre deti vo veku od 4 do 10 rokov je zameraný na angličtinu, tvorivosť a umenie. Happy Children Camp v Žiline je plný života a veselých detí. Motivačná angličtina, kopec aktivít od výmyslu sveta, kvízy, súťaže. Maľovanie na kameň, drôtovanie, zdobenie perníkov.

 

PREČO HAPPY CHILDREN CAMP ŽILINA?

Podstatou denného jazykového tábora v Žiline  je intenzívny jazykový program na podporu komunikačných zručností. Deti ráno preberáme a podvečer ich rodičom opäť vrátime usmiate a plné nezabudnuteľných zážitkov. Happy Children Camp v Žiline je denný jazykový tábor, na ktorý sa nezabúda. Program je pestrý, plný obrázkov, zábavnej výučby a aktivít od výmyslu sveta.

JAZYKOVÝ PROGRAM

V dennom jazykovom tábore Happy Children Camp v Žiline sa deti angličtinu milujú učiť. Využívame materiály určené len pre deti, prípadne pre deti, ktoré ešte nevedia písať. Jazykový program je vedený viac v angličtine profesionálne vyškolenými lektormi.

Rozvíjame najmä komunikačné skúsenosti, ale aj počúvanie, čítanie a písanie. Do denného jazykového tábora  sa môžu prihlásiť aj deti, ktoré neovládajú angličtinu. Deti sú rozdelené do úrovňových skupín.

PROJEKTY A KVÍZY

Súčasťou denného jazykového tábora – jazykového programu je tvorba projektov, ktoré sú každý rok na rôznu tému. Deti tvoria svoje projekty v skupinách a na záver nám svoje projekty odprezentujú. Jazykový program dopĺňajú kvízy, ktoré realizujeme v prírode.

UMENIE A TVORIVOSŤ

Súčasťou denného tábora je tvorivá a umelecká aktivita. Deti sa rozvíjajú v oblasti kreativity a fantázie. Tvoríme a pracujeme s kameňom a drôtom, zdobíme perníky. Od začiatku je tábor tvorivý a podporuje rôzne zručnosti, ktoré sú pre vývoj dieťaťa veľmi dôležité a veľa krát v bežnom živote aj zanedbávané. V kombinácii s výučbou angličtiny je tábor Happy Children Camp v Žiline výbornou voľbou ako dopriať deťom skvelý letný program.

CERTIFIKÁTY

Na záver denného jazykového tábora v Žiline získa každé dieťa certifikát Medzinárodnej Jazykovej Agentúry a možnosť uplatniť si zľavy na ďalšie naše služby a programy pre celú vašu rodinu.

ŠPORTOVÉ AKTIVITY

Denný jazykový tábor Happy Children Camp v Žiline ponúka deťom množstvo pohybových aktivít a športov. Deti si môžu zahrať napríklad futbal, basketbal, stolný tenis alebo volejbal. V programe nechýba aerobic a rôzne loptové hry a súťaže. Samozrejme, že športové aktivity sa realizujú mimo našich priestorov a za pekného počasia.

SPOLOČENSKÉ AKTIVITY

Spoločenských aktivít je v dennom jazykovom tábore – Happy Children Camp Žilina veľmi veľa a deti si prídu naozaj na svoje. Každý rok je vždy niečo nové a zaujímavé, napríklad súťaž o najkrajšiu Halloween masku, popoludnie čarodejníc a čarodejov, súťaž Miss and Boy, modelovanie a práca s drôtom.

VÝLETY

Súčasťou denného jazykového tábora – Happy Children Camp Žilina sú výlety do okolia Žiliny, ktoré sú spojené s hľadaním pokladu a riešením kvízov.

STRAVA A PITNÝ REŽIM

Deti v dennom jazykovom tábore v Žiline majú po celý deň zabezpečený pitný režim a jeden krát do dňa výdatný obed. Obed zahŕňa polievku a hlavné jedlo. O jedálnom lístku sú rodičia vopred informovaní. Desiatu a olovrant, prípadne zmrzlinu alebo inú pochutinu si deti môžu zakúpiť v bufete.

TERMÍNY A CENA

22.07. -26.07. 2024
05.08. – 09.08. 2024
12.08. – 16.08. 2024

Cena za denný jazykový tábor: 169 EUR

ZĽAVY:

 • pre súrodencov: cena 164 EUR/osoba
 • pre kamarátov: cena 164 EUR/osoba
 • pre verných: cena 164 EUR/osoba
 • každý ďalší turnus 164 EUR/osoba

V CENE JE ZAHRNUTÉ:

 • jazykoví lektori – jazykový program
 • animačný program
 • strava
 • pitný režim
 • dozor
 • záverečný certifikát
 • pomôcky
 • malé odmeny

TEŠÍME SA NA VAŠE RATOLESTI!

Medzinárodná Jazyková Agentúra spolupracuje výhradne so skúsenými a  vysokoškolsky vzdelanými lektormi. Pre prácu s deťmi vyberáme lektorov, ktorí majú radi deti a prácu s nimi. Sú tvoriví, priateľskí a ochotní deťom pomáhať. Je dôležité, aby v dennom tábore boli lektori zábavní a kreatívni.

Každý lektor, ktorý vyučuje v dennom jazykovom tábore  preukazuje svoje vzdelanie a predovšetkým v minulosti nadobudnuté skúsenosti a lektorské schopnosti. Ďalej prechádza špeciálnym úvodným interným  školením MJA a priebežne sa ďalej vzdeláva a rozširuje si svoje praktické zručnosti v postupoch výučby cudzieho jazyka detí a mládeže.

DENNÝ JAZYKOVÝ TÁBOR VEDÚ PRIATEĽSKÍ A TVORIVÍ LEKTORI.

Výučba v dennom jazykovom tábore je pútavá, zábavná a dynamická s ohľadom na individuálne potreby každého dieťaťa. Naši lektori pomáhajú deťom s osvojením si angličtiny s postupmi, ktoré sú najmodernejšie a najtrendovejšie. Deti sa na našom dennom jazykovom tábore angličtinu milujú učiť. Páči sa im najmä komunikácia a práca so slovnou zásobou.

Naši lektori vám pomáhajú na ceste za vašim cieľom s postupmi, ktoré sú najmodernejšie a najtrendovejšie. Priebeh jazykového kurzu je monitorovaný a výsledky práce lektorov MJA  s účastníkmi jazykového kurzu vidno ihneď po prvej lekcii.

TERMÍNY A CENY NA ROK 2024:

 • 1. TURNUS: 22.07. – 26.07.
 • 2. TURNUS: 05.08. -09.08.
 • 3. TURNUS: 12.08. – 16.08.

CENA ZA DENNÝ JAZYKOVÝ TÁBOR:

169 eur

ZĽAVY:

 • pre súrodencov: cena 164 EUR/osoba
 • pre kamarátov: cena 164 EUR/osoba
 • pre verných: cena 164 EUR/osoba
 • každý ďalší turnus za 164 EUR/osoba

V CENE JE ZAHRNUTÉ:

 • jazykoví lektori – jazykový program
 • animačný program
 • strava
 • pitný režim
 • dozor
 • záverečný certifikát
 • pomôcky
 • malé odmeny

TEŠÍME SA NA VAŠE RATOLESTI!

Po prijatí prihlášky Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra. Do údajov o platbe uveďte VS faktúry a meno dieťaťa.

Pre potvrdenie rezervácie sa platba za tábor realizuje jednorazovo cez účet.

Prosím počkajte na zálohovú faktúru a pri platbe použite VS faktúry a meno dieťaťa. Faktúru vystavíme cca 14 dní od prijatia prihlášky.

Platbu uhrádzajte len za tábor 169 EUR alebo pri zľavách 164 EUR na osobu na číslo účtu: SK22 8330 0000 0020 0198 7547

Ostatné malé poplatky sa doplatia po začatí tábora.

Pozor! Poplatok za tábor odporúčame uhradiť čím skôr, pretože sa veľmi rýchlo plní a kapacita je obmedzená! 

Prihláška

Vyplňte prosím nasledujúce údaje:

1. Objednávateľ:
Horeuvedená(ý) týmto záväzne prihlasujem svoje dieťa na Happy Children Camp Žilina podľa dohodnutých podmienok.
V cene je zahrnuté: jazykový program, dozor, obed, pitný režim, program, malé odmeny, certifikáty, učebný materiál.

2. Údaje dieťaťa

3. Vyberáme si turnus:

4. Uveďte prosím, kde ste sa o nás dozvedeli:*

Týmto vyhlasujem a zaslaním prihlášky potvrdzujem, že akceptujem všeobecné a storno podmienky Happy Children Camp Žilina (uvedené nižšie) a zároveň v zmysle ust. paragr. 14 podľa zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov vyjadrujem súhlas so spracovaním, zverejňovaním a archiváciou svojich osobných údajov a osobných údajov svojho dieťaťa pre potreby Medzinárodnej Jazykovej Agentúry s.r.o., Hollého 65, Žilina (ďalej len „organizácia“), a to vrátane spracovania údajov o zdravotnom poistení dieťaťa, sprístupnenia osobných údajov dieťaťa (meno, priezvisko, dátum narodenia) pre potrebu organizovania denného jazykového tábora Happy Children Camp Žilina.


Polia označené * sú povinné.


Všeobecné podmienky:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne, svedomito a ako najlepšie vie, postarať sa o dieťa objednávateľa v čase od 7.30 do 16.30 hod. v termíne, ktorý si objednávateľ zvolil ako turnus, ktorý mu vyhovuje najlepšie. Čas odchodu a príchodu sa upresní v dostatočnom predstihu formou telefonátu, listu alebo emailu.
2. Vzhľadom na dohodnuté zľavy sa príplatkové aktivity môžu uskutočniť len za určitých podmienok, a to vtedy, keď bude dostatočný počet
záujemcov.
3. Zhotoviteľ zabezpečuje obed a pitný režim počas dňa, avšak rodič sa postará, aby dieťa malo každý deň desiatu a niečo na zjedenie v popoludňajších hodinách vzhľadom na aktivity v priebehu dňa.

Storno podmienky:

V prípade koronavírusových opatrení sa vráti celá čiastka kedykoľvek. Inak, ak sa vyskytnú udalosti alebo okolnosti, ktoré ovplyvnia účasť dieťaťa na dennom tábore Happy Children Camp Žilina je možné vrátiť už zaplatenú čiastku za týchto nasledujúcich storno podmienok:

1. Viac ako 30 dní (vrátane) – 0 %, objednávateľovi sa vráti celá čiastka.
2. 29 – 13 dní (vrátane) – 50 %, objednávateľovi sa vráti polovica zo sumy.
3. 12 – 0 dní (vrátane ) – 100 %
Zhotoviteľ má nárok na ponechanie si celého poplatku vzhľadom na organizačné a technické zabezpečenie v súvislosti s účasťou dieťaťa na tábore a objednávateľovi vráti len príplatky.
4. Storno sa realizuje po písomnom doručení oznámenia o rušení účasti dieťaťa na tábore na adresu Medzinárodnej Jazykovej Agentúry.
5. Storno sa realizuje aj v prípade choroby dieťaťa, a to bez žiadnych výnimiek.
6. Náhrada za dieťa je akceptovateľná.

Medzinárodná Jazyková Agentúra s.r.o. – MJA
Mariánske námestie 26
010 01 Žilina

Tel.:  0915 875 414 – Mgr. Kristína Padalová, lektorka, koordinátorka
0903 966 043 – servis zákazníkom

Email: mjazilina@mjazilina.sk
Web: www.mjazilina.sk

Kancelária MJA je otvorená každý deň od 10.00 – 18.00, individuálne stretnutia je potrebné dohodnúť. 

 

Skúsenosti a hodnotenie našich študentov