Hore

Happy Children Camp TerchováDenný jazykový tábor pri Žiline plný zážitkov!

Happy Children Camp Terchová, denný jazykový tábor

Jedinečný tábor na čerstvom vzduchu v prírode. Vaše deti odvezieme aj dovezieme!

Denný jazykový tábor pri Žiline pre deti zo Žiliny a okolia. Jedinečný denný jazykový tábor v prírode plný zážitkov a dobrodružstiev Happy Children Camp Terchová – 15. ročník. Ponúkame vám profesionálnu starostlivosť, kvalitný jazykový program, jedinečný zážitkový program, čistý vzduch v Terchovej.

ČO JE HAPPY CHILDREN CAMP?

Je to úspešný denný jazykový tábor pre deti zo Žiliny a okolia vo veku od 5 do 10 rokov.  Happy Children Camp je plný života a veselých detí. Vaše deti odvezieme aj privezieme.

PREČO HAPPY CHILDREN CAMP TERCHOVÁ?

Podstatou denného jazykového tábora  je intenzívny jazykový program na podporu komunikačných zručností. Deti ráno preberáme a večer ich rodičom opäť vrátime usmiate a plné nezabudnuteľných zážitkov. Happy Children Camp je denný jazykový tábor, na ktorý sa nezabúda. Program je pestrý, zábavný, hravý, plný zážitkov a aktivít.

JAZYKOVÝ PROGRAM

V dennom jazykovom tábore Happy Children Camp sa deti angličtinu milujú učiť. Využívame materiály určené len pre deti, prípadne pre deti, ktoré ešte nevedia písať. Jazykový program je vedený v angličtine a profesionálne vyškolenými lektormi. Rozvíjame najmä komunikačné skúsenosti, ale aj počúvanie, čítanie a písanie. Do denného jazykového tábora  sa môžu prihlásiť aj deti, ktoré neovládajú angličtinu. Deti sú rozdelené do úrovňových skupín.

PROJEKTY A KVÍZY

Súčasťou denného jazykového tábora – jazykového programu je tvorba projektov, ktoré sú každý rok na rôznu tému. Deti tvoria svoje projekty v skupinách a na záver nám svoje projekty odprezentujú. Jazykový program dopĺňajú kvízy, ktoré realizujeme v prírode.

CERTIFIKÁTY

Na záver denného jazykového tábora získa každé dieťa certifikát Medzinárodnej Jazykovej Agentúry a možnosť uplatniť si zľavy na ďalšie naše služby a programy pre celú vašu rodinu.

ŠPORTOVÉ AKTIVITY

Vzhľadom k tomu, že  denný jazykový tábor – Happy Children Camp sa koná v areáli relaxačného centra Terchovec máme k dispozícii telocvičňu a vonkajšie priestory. Deti si môžu zahrať futbal, basketbal, volejbal, stolný tenis alebo si môžu zaskákať na trampolíne a zahrať bowling. V programe nechýba aerobic a rôzne loptové hry a súťaže. Deti si môžu zaplávať za zvýhodnenú cenu v bazéne pod dozorom dospelých ľudí a plavčíka.

SPOLOČENSKÉ AKTIVITY

Spoločenských aktivít je v dennom jazykovom tábore  –  Happy Children Camp veľmi  veľa a deti si prídu naozaj na svoje. Každý rok je vždy niečo nové a zaujímavé, napríklad súťaž o najkrajšiu Halloween masku, popoludnie čarodejníc a čarodejov, súťaž Miss and Boy, plávanie v rekreačnom stredisku Terchovec, modelovanie a práca s drôtom.

BESEDY S OSOBNOSŤAMI TERCHOVEJ

Keďže Terchová je obec plná zaujímavých ľudí, pripravíme deťom každý rok besedu s osobnosťou Terchovej. V dennom jazykovom tábore –  Happy Children Camp už bol známy muzikant z bratov Muchovcov a maliar Fero Mucha, umelec z Obývačkového orchestra Rudo Patrnčiak a umelecký rezbár Ján Martoš.

VÝLETY

Súčasťou denného jazykového tábora – Happy Children Camp sú výlety do okolia Terchovej. Chodievame na Oravcové, do Tiesňav, na Grúň a tiež ku soche Jánošíka. Deťom v dennom jazykovom tábore ukážeme kostol a obec Terchovú a porozprávame im historické a zemepisné zujímavosti.

RAFTING

V našom dennom jazykovom tábore sa všetky deti za príplatok môžu zúčastniť splavovania rieky Orava na trase Párnica – Kraľovany. Úsek je bezpečný aj pre trojročné deti a rodičia sa nemusia báť. Deti dostanú vesty a na rafte sú až dvaja vyškolení inštruktori. Rafting zabezpečuje spoločnosť Damaro Riecky. Skvelý zážitok pre vaše dieťa.

LANOVÝ PARK

Prihláste vaše dieťa na lanový park v Terchovej pre viac adrenalínu a zážitkov. Lanový park je svojou mierou náročnosti vhodný pre všetky vekové kategórie. Pri prevádzke Lanového parku sú prítomní inštruktori, ktorí dozerajú na bezpečnosť prevádzky.

DOPRAVA DO TERCHOVEJ

Ráno o 7.30 hod. sa stretávame každý deň na stanovenom mieste, kde preberáme deti do našej starostlivosti a podvečer cca o 16.30 hod. deti vraciame. V prípade dostatočného počtu detí je možné objednať autobus. Ak nie je dostatočný počet detí, využívame služby klimatizovanej medzimestskej hormadnej dopravy. Doprava do Terchovej je zahrnutá v cene. V prípade skupiniek detí z firiem je potrebné počítať s doplatkom za dopravu o cenu objednaného autobusu alebo taxi služby k priestorom MJA alebo priamo do Terchovej a to sumou, ktorá sa rozpočíta podľa počtu detí rozdelenou na cenu za extra dopravu.

STRAVA A PITNÝ REŽIM

Deti v dennom jazykovom tábore v Žiline majú po celý deň zabezpečený pitný režim a jeden krát do dňa výdatný obed priamo v relaxačnom centre Terchovec. Obed zahŕňa polievku a hlavné jedlo. O jedálnom lístku sú rodičia vopred informovaní. Desiatu a olovrant, prípadne zmrzlinu alebo inú pochutinu si deti môžu zakúpiť v bufete.

TERMÍNY POČAS LETA

 • 10. 7. 2023 – 14. 7.  2023
 • 7. 8. 2023 – 11. 8. 2023

CENA: 169 EUR

ZĽAVY:

 • pre súrodencov: cena 164 EUR/osoba
 • pre kamarátov: cena 164 EUR/osoba
 • každý ďalší turnus za 164 EUR/osoba

V CENE JE ZAHRNUTÉ:

 • jazykoví lektori – jazykový program
 • animačný program
 • doprava
 • strava
 • pitný režim
 • dozor
 • záverečný certifikát
 • pomôcky
 • malé odmeny

STIAHNITE SI PRIHLÁŠKU

Tu si stiahnite prihlášku

alebo sa prihláste online

 

TEŠÍME SA NA VAŠE RATOLESTI!

Medzinárodná Jazyková Agentúra spolupracuje výhradne so skúsenými a  vysokoškolsky vzdelanými lektormi. Pre prácu s deťmi vyberáme lektorov, ktorí majú radi deti a prácu s nimi. Sú tvoriví, priateľskí a ochotní deťom pomáhať. Je dôležité, aby v dennom tábore boli lektori zábavní a kreatívni.

Každý lektor, ktorý vyučuje v dennom jazykovom tábore  preukazuje svoje vzdelanie a predovšetkým v minulosti nadobudnuté skúsenosti a lektorské schopnosti. Ďalej prechádza špeciálnym úvodným interným  školením MJA a priebežne sa ďalej vzdeláva a rozširuje si svoje praktické zručnosti v postupoch výučby cudzieho jazyka detí a mládeže.

DENNÝ JAZYKOVÝ TÁBOR VEDÚ PRIATEĽSKÍ A TVORIVÍ LEKTORI.

Výučba v dennom jazykovom tábore je pútavá, zábavná a dynamická s ohľadom na individuálne potreby každého dieťaťa. Naši lektori pomáhajú deťom s osvojením si angličtiny s postupmi, ktoré sú najmodernejšie a najtrendovejšie. Deti sa na našom dennom jazykovom tábore angličtinu milujú učiť. Páči sa im najmä komunikácia a práca so slovnou zásobou.

Naši lektori vám pomáhajú na ceste za vašim cieľom s postupmi, ktoré sú najmodernejšie a najtrendovejšie. Priebeh jazykového kurzu je monitorovaný a výsledky práce lektorov MJA  s účastníkmi jazykového kurzu vidno ihneď po prvej lekcii.

TERMÍNY NA ROK 2023:

Termíny pre denný jazykový tábor v Terchovej, Vaše deti odvezieme aj privezieme:

1. TURNUS: 10.7. – 14.7. 2023
2. TURNUS: 7.8. – 11.8. 2023

Termíny pre denný jazykový tábor v Žiline:

 • 17.7. – 21.7.
 • 24.7. – 28.7. 
 • 31.7. – 4.8. 
 • 14.8. – 18.8.

CENA: 169 EUR

ZĽAVY:

 • pre verných klientov: cena 164 EUR/osoba
 • pre súrodencov: cena 164 EUR/osoba
 • pre kamarátov: cena 164 EUR/osoba
 • každý ďalší turnus za 164 EUR/osoba

V CENE JE ZAHRNUTÉ:

 • jazykoví lektori – jazykový program
 • animačný program
 • doprava
 • strava
 • pitný režim
 • dozor
 • záverečný certifikát
 • pomôcky
 • malé odmeny

TEŠÍME SA NA VAŠE RATOLESTI!

Po prijatí prihlášky Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra. Do údajov o platbe uveďte VS faktúry a meno dieťaťa.

Platba za tábor sa realizuje jednorazovo cez účet alebo v hotovosti do 7 dní od prijatia prihlášky pre potvrdenie rezervácie spolu s príplatkami za aktivity, ktoré ste si vybrali. číslo účtu: SK22 8330 0000 0020 0198 7547

Poplatok za tábor odporúčame uhradiť čím skôr, pretože sa veľmi rýchlo plní a kapacita je obmedzená!

Prihláška

Vyplňte prosím nasledujúce údaje:

1. Objednávateľ:
Horeuvedená(ý) týmto záväzne prihlasujem svoje dieťa na Happy Children Camp Terchová za 169 EUR. Happy Children Camp Terchová za 169 EUR, súrodenci, verní zákazníci a kamaráti za 164 EUR.
(v cene je zahrnuté: jazykový program, doprava z autobusovej stanice Žilina – Terchová a späť, dozor, obed, pitný režim, športový program, animačný program, malé odmeny, certifikáty, učebný materiál)

2. V prípade záujmu prosím zakrúžkujte a uhraďte spolu so základným poplatkom.
Mám záujem o doplnkovú službu:3. Údaje dieťaťa

4. Vyberáme si turnus:

5. Uveďte prosím, kde ste sa o nás dozvedeli:*

Týmto vyhlasujem a zaslaním prihlášky potvrdzujem, že akceptujem všeobecné a storno podmienky Happy Children Camp Terchová (uvedené nižšie) a zároveň v zmysle ust. paragr. 14 podľa zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov vyjadrujem súhlas so spracovaním, zverejňovaním a archiváciou svojich osobných údajov a osobných údajov svojho dieťaťa pre potreby Medzinárodnej Jazykovej Agentúry s.r.o., Hollého 65, Žilina (ďalej len „organizácia“) a to vrátane spracovania údajov o zdravotnom poistení dieťaťa, sprístupnenia osobných údajov dieťaťa (meno, priezvisko, dátum narodenia) pre potrebu organizovania denného jazykovo-zážitkového tábora Happy Children Camp Terchová.


Polia označené * sú povinné.


Všeobecné podmienky:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne, svedomito a ako najlepšie vie, postarať sa o dieťa objednávateľa v čase od 7.30 do 16.30 hod. v termíne,
ktorý si objednávateľ zvolil ako turnus, ktorý mu vyhovuje najlepšie. Čas odchodu a príchodu sa upresní v dostatočnom predstihu formou
telefonátu, listu alebo emailu.
2. Vzhľadom na dohodnuté zľavy sa príplatkové aktivity môžu uskutočniť len za určitých podmienok, a to vtedy, keď bude dostatočný počet
záujemcov (min. 8). Rafting, bazén a lanový park teda nie je v programe garantovaný a ak sa neuskutoční, príplatok sa vráti.
3. Zhotoviteľ zabezpečuje obed a pitný režim počas dňa, avšak rodič sa postará, aby dieťa malo každý deň desiatu a niečo na zjedenie v
popoludňajších hodinách vzhľadom na turistické a športové aktivity v priebehu dňa.
4. V prípade navýšenia ceny nafty v priebehu turnusov Happy Children Camp, objednávateľ sa zaväzuje rozdiel doplatiť.

Storno podmienky:

V prípade koronavírusových opatrení sa vráti celá čiastka kedykoľvek. Inak, ak sa vyskytnú udalosti alebo okolnosti, ktoré ovplyvnia účasť dieťaťa na dennom tábore Happy Children Camp Terchová je možné vrátiť už zaplatenú čiastku za týchto nasledujúcich storno podmienok:

1. Viac ako 30 dní (vrátane) – 0 %, objednávateľovi sa vráti celá čiastka plus príplatok za rafting, bazén a lanový park.
2. 29 – 13 dní (vrátane) – 50 %, objednávateľovi sa vráti polovica zo sumy a príplatok za rafting, bazén a lanový park.
3. 12 – 0 dní (vrátane ) – 100 %, objednávateľovi sa vráti len príplatok za rafting, bazén a lanový park. Zhotoviteľ má nárok na ponechanie si celého poplatku vzhľadom na organizačné a technické zabezpečenie v súvislosti s účasťou dieťaťa v campe a objednávateľovi vráti len príplatky.
4. Storno sa realizuje po písomnom doručení oznámenia o rušení účasti dieťaťa v campe na adresu Medzinárodnej Jazykovej Agentúry.
5. Storno sa realizuje aj v prípade choroby dieťaťa, a to bez žiadnych výnimiek.
6. Náhrada za dieťa je akceptovateľná.

Medzinárodná Jazyková Agentúra s.r.o. – MJA
Mariánske námestie 26
010 01 Žilina

Tel.:  0915 875 414 – Mgr. Kristína Padalová, lektorka, riaditeľka
0903 966 043 – servis zákazníkom

Email: mjazilina@mjazilina.sk
Web: www.mjazilina.sk

Kancelária MJA je otvorená každý deň od 10.00 – 18.00, individuálne stretnutia je potrebné dohodnúť. 

Happy Children Camp Terchová

Happy Children Camp Terchová – Angličtina hrou

 

Skúsenosti a hodnotenie našich študentov